Římskokatolická
Farnost Protivanov


Adorace

V úterý 9.6. bude od 17:30 hodin místo modlitby svatého růžence adorace před vystavenou NSO. Srdečně vás všechny zvu. Přijďte poděkovat Pánu Ježíši za jeho velké dary a tajemství lásky (dar Eucharistie a Božské Srdce).

Farní tábor-VYSOČANY U BLANSKA 2020

Termín tábora je od soboty 11.7. do soboty 18.7.; cena tábora je pro jedno dítě 2.000,- kč///sourozenci 1.800,- kč za jednoho; schůzka s rodiči bude ve čtvrtek 18.6. v 19:00 hodin na faře v Protivanově; přihláška na farní tábor/potvrzení o bezinfekčnosti a čestné prohlášení bude ke stažení na farním webu v sekci „Farní akce“. Přihlášku s potvrzením od lékaře odevzdejte na schůzce rodičů s táborníky 18.6. nebo nejpozději do 26.6. na faře do poštovní schránky. Sraz táborníků v sobotu 11.7. v 9:00 hodin u sokolovny. Přesun do Vysočan na kolech. Bicykl bude využit pouze na přepravu tam a zpět a jeden výlet. V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat: otec Zdeněk 723 246 237; Peťa Krejčí 608 898 105. Všichni se už na vás těšíme!

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Božího Těla budeme slavit v naší farnosti jako každý rok, tj. v neděli. Letos to bude 14.6. Mše svatá bude zcela mimořádně až v 9:30 hodin. Po mši svaté, bude-li příznivé počasí, společně vyjdeme k božítělovému průvodu. Prosím maminky, aby připravily své děti do tohoto průvodu.

První svaté přijímání

Letos bude první svaté přijímání v naší farnosti ve zcela mimořádném termínu, a to poslední neděli v červnu, tedy 28.6. Svatá zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 27.6. asi od 14:00 hodin. Sobotní setkání zahájíme nácvikem na slavnostní nedělní liturgii (přijďte prosím všichni včas, ať nemusíme jeden na druhého čekat!!!).

Oslava narozenin

Jelikož naši farnost a také úplně celý svět ochromil COVID-19, rozhodl jsem se, že oslavu mého půl století na tomto světě rozjedeme v náhradním termínu, a tím je 30. srpen samozřejmě letošního roku. Vše ostatní, co bylo v plánu 24.5. trvá, stejně tak moje srdečné pozvání.

Svatý Florián

Letos bude zcela mimořádně hasičská mše svatá ke cti svatého Floriána až první neděli v červenci, tedy 5.7. Čas mše svaté bude ještě zveřejněn v ohláškách na farním webu.

12. farní den

Letošní farní den kvůli všeobecně známé nemoci se rozhodně nebude konat jako každý rok první červnovou neděli!!! Pokud jej uskutečníme, tak nejdříve v září. Napište mně na mejl (farar@farnostprotivanov.cz), jestli o něj vůbec stojíte. Těším se na vaše postřehy.

Farní pouť do Neratova

Tento pátek 8.5. se měla uskutečnit naše letošní farní pouť do Neratova a k hrobu Aničky Bohuslavy Tomanové. Kvůli obecně známé situaci musí být tato pouť přesunuta na pondělí 28.9. (je to také státní svátek-svatý Václav, stejně jako 8.5.). V případě, že by se někomu tento termín nehodil, odhlaste se přeškrtnutím svého jména do 30.6. a zkuste za sebe sehnat náhradu.

Kavárna

O poslední květnové neděli (31.5.) se po opravdu velmi dlouhé době otevře naše farní kavárna. Už se těším na dobrútku a pochopitelně na všechny lidi, kteří přijdou. Tentokrát s vámi budu až do konce. Po ranní bohoslužbě mám mši svatou až v 10:30 hodin ve Sloupě.

Nemocní

Návštěvy nemocných v měsíci červnu jsou naplánovány takto: úterý 2.6. dopoledne Protivanov; čtvrtek 4.6. odpoledne Buková a sobota 6.6. před bohoslužbou Malé Hradisko.