Římskokatolická farnost Protivanov 

Motto: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život." (Jan 3,16)

kostel 

Narození Panny Marie

Aktuality

Mše svatá u Honzíkova kříže v Repechách

V neděli 14.7. bude sloužena u Honzíkova kříže mše svatá. S velkou pravděpodobností to bude v 17:00 hodin. Jako každý rok bude obětována za všechny, kteří při záchraně druhých nabídli Pánu svůj život. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji! Amen.

Pěší pouť do Sloupa

V neděli 21.7. se uskuteční zásvětná pěší pouť do Sloupa. Ranní mše svatá bude tradičně v 6:30 hodin. Bezprostředně po ní nás vyprovodí Holóbkova mozeka k horní autobusové zastávce a odtud budeme pokračovat po prastaré poutní cestě až do Sloupa. Tam se pak setkáme se všemi ostatními bratry a sestrami z naší farnosti i místními a budeme slavit poutní mši svatou. Ta bude jako každý rok v 10:30 hodin za živé i zemřelé mariánské poutníky z naší farnosti.

Přátelské posezení pro celou farnost

Jednou jeden fotbalový trenér řekl: "Společně vyhráváme, společně prohráváme". Já nyní píšu podobně: "Společně se modlíme, společně se radujeme, společně se sdílíme". Rád vás všechny srdečně zvu na přátelské posezení. To bude v neděli 21.7. od 15 hodin na farním dvoře. K jídlu bude guláš, k pití nealko a 16 soudků piva - za každý pastorační rok jeden!!! Odpolednem nás provede harmonika a Zdenda Pavlů. Těším se moc na vás všechny!