Římskokatolická farnost Protivanov 

Motto: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život." (Jan 3,16)

kostel 

Narození Panny Marie

Aktuality

Svatojánská noc

Za pár dnů (21. června) se uskuteční v naší farnosti tradiční Svatojánská noc. Děti se mohou těšit nejen na přespání na faře, ale také na tvoření, hry, soutěžení, táborák a další... Plakátek a přihlášku najdete v "Plánu akcí na rok 2024". Tak se na vás všechny, milé děti, těšíme! 

Farní poutě - sumář 2009-2024

Tímto chci všem upřímně poděkovat za letošní úžasnou pouť do Žarošic a Čejkovic; velmi-velmi podařená a fantasticky krásná. Prožili jsme společně parádní den!! Jinak děkuji všem, kteří se mnou za 16 let propouťovali mnoho zajímavých míst. Posbírali jsme společně neskutečně mnoho milostí, které nám Pán nabídl, a to ať už z míst zasvěcených nebeské mamince Panně Marii nebo dalších, zasvěcených jiným svatým. Pamatujete, kde jsme společně všude byli? Pro oživení uvádím kompletní seznam: 2009=Mikulov, Hlohovec; 2010=Pyšel, Dalešice, Dukovany; 2011=vysazení mé primiční lípy v Pyšele; 2012=Březina u Křtin; 2013=Řím; 2014=svatý Hostýn; 2015=Zlaté Hory; 2016=Zelená Hora, Slavkovice; 2017=Hluboké Mašůvky; 2018=Cvilín; 2019=Štípa, Provodov, Záhlinice; 2020=Neratov; 2021=Brno-Lesná, Brno-Tuřany, Senetářov; 2022=Šaštín, Mikulčice; 2023=Želiv, Číhošť a 2024=Žarošice, Čejkovice. Pán Bůh zaplať za vše a za všechny!!!

Změna farního tábora

Je to velmi, velmi nepříjemné pro nás všechny, ale díky "drobnému", avšak zásadnímu opomenutí zapsání termínu, který jsme si zamluvili už v listopadu loňského roku, se musel totálně změnit čas i místo konání letošního farního tábora. Takže společně pojedeme do Tasova (nedaleko mého rodiště Pyšela) a to v termínu o týden dříve, než bylo v plánu, tedy 13.7.-20.7. Jménem svým i všech vedoucích se omlouvám za případné komplikace. Počítejte prosím s tím a budeme se na všechny děti moc těšit.

Pěší pouť do Sloupa

           Letošní pouť do Sloupa je zcela mimořádně oproti plánu pastoračních akcí o týden posunuta, a to na               neděli 21.7.