Římskokatolická
Farnost Protivanov


Adventní koncert-poděkování

Srdečný dík všem za adventní koncert. Tímto upřímně děkuji Městysi Protivanov za pořádání, paní knihovnici Katce Trundové, že si to vzala na svá bedra, Holóbkově mozece a všem jejím hostům a koneckonců vám, kteří jste přišli. Bez obecenstva by to nebylo ono, jak řekl pan Holub. Svou přítomností a skrze dobrovolné vstupné jste přispěli částkou 5.200,- kč na výmalbu kostela, která se uskuteční v příštím roce. Krásný a požehnaný zbytek adventu!

Farní kavárna

Protože tuto neděli (4. neděle adventní) mám na mši svaté ve Vysočanech zástup, využívám času a nabízím vám posezení ve farní kavárně. Tentokrát zůstanu s vámi od začátku až do konce, nepřesáhne-li to 11:00 hodinu. A protože budou Vánoce už za dveřmi, teda přede dveřmi, sladce se na ně naladíme. Podávat se bude horká čokoláda a samozřejmě kafe. Takže po ranní mši v sále na viděnou!! A to už bude skutečně poslední v tomto kalendářním roce.

10. farní ples-předprodej vstupenek

Předprodej lístků na jubilejní 10. farní ples bude zahájen v pondělí po druhé neděli adventní, tj. 10.12. Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do středy 9.1.2019. Jubilejní 10. farní ples se uskuteční druhou lednovou sobotu, tj. 12.1.2019 od 20:00 hodin v sále KD Malé Hradisko. Těšit se můžete na tradiční program, na který jste si již za tu řadu plesů zvykli. I letos budete na předtančení vzpomínat. Přijedou k nám umělci až z Prahy. Srdečně vás všechny zve pastorační i ekonomická rada farnosti a pochopitelně a samozřejmě i já.

Adventní snídaně s dětmi

Každou sobotu v době adventní srdečně zvu děti na faru k již tradiční společné snídani. Určitě přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00 hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet světlo k oltáři.

Vánoční svatá zpověď

Velký předvánoční svátostný úklid v lidských duších ve formě zpovědi začne v naší farnosti v sobotu 22.12. od 13:00 a skončí úderem 16 hodiny.

Betlémské světlo

V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala - slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15.12. v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Betlémské světlo se bude s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16.12. (více na ). Po tomto datu bude Betlémské světlo dovezeno i do naší farnosti a bude umístěno na tradičních místech, tedy v Prodejně COOP a v předsíni kostela. Našim nemocným v Protivanově, v Bukové i v Malém Hradisku bude přineseno v pondělí 24.12. v dopoledních hodinách.

Vánoce 2018

Bohoslužby o vánocích budou v tradičních časech: na Štědrý den bude dětská mše svatá v 16:00 hodin, „půlnoční“ pak ve 23:00 hodin. Na Boží hod budou mše svaté: 7:00 hodin Malé Hradisko; 8:00 a 11:00 hodin Protivanov. Na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka pak: 8:00 hodin Protivanov a Buková 11:00 hodin. První neděli po vánocích (30.12.) bude svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Mše svaté budou v „tradičních“ nedělních časech a na všech těchto bohoslužbách naši manželé obnoví své manželské sliby. V poslední den kalendářního roku, na svatého Silvestra bude děkovná bohoslužba v 18:00 hodin v Protivanově. A na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby jako na Boží Hod, tedy: 7:00 hodin Malé Hradisko, 8:00 a 11:00 hodin Protivanov.

Vánoční divadlo „DVEŘE DO NEBE“

Na Boží Hod vánoční, tedy 25.12. se ve 14:30 hodin uskuteční v našem kostele Narození Panny Marie v Protivanově vánoční divadlo. Hrají a zpívají děti a mládež naší farnosti. Pojďme se společně s herci vydat na cestu do nebe, kde není žádné zlo, ale jen dobro.

13.12.---adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

Letošní adorační den bude ve čtvrtek 13. prosince. Nejsvětější svátost oltářní bude i letos vystavena na faře v multifunkčním sále od 9:00 hodin. Celý adorační den ukončíme mší svatou v 17:00 hodin samozřejmě na faře v sále.

Adventní koncert

V neděli 16. prosince v 15:00 hodin se uskuteční v kostele Narození Panny Marie v Protivanově adventní koncert. Účinkuje Holóbkova mozeka. Pořadatel, Městys Protivanov, dobrovolným vstupným z koncertu podpoří výmalbu našeho farního kostela, která se uskuteční v příštím roce. UPŘÍMNÝ PÁN BŮH ZAPLAŤ!