Římskokatolická
Farnost Protivanov


Poděkování

Velký a upřímný dík všem, kteří pomohli s odstraněním zvětralé omítky na fasádě fary. Dá-li Bůh, v měsíci srpnu se začne omítat, takže na pouť se můžeme těšit, že po dlouhých, předlouhých letech naše fara bude oděna do „zbrusu nového kabátku“. Ad maiorem Dei gloriam---k větší slávě Boží.

Pěší pouť do Jednova

Už tuto neděli (2.8.) se uskuteční tradiční pouť „ke kapli“. Od kostela v Protivanově odcházíme bezprostředně po ranní mši svaté, která začíná v 7:00 hodin. Poutní mše svatá v Jednově začíná v 10:30 hodin a bude ji sloužit otec Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského semináře v Olomouci.

Zádušní mše svatá za Marii Kolářovou z Protivanova

V pátek 31.7. ve 13:00 hodin bude ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově zádušní mše svatá s obřadem posledního rozloučení s paní Marií Kolářovou. Večerní mše svatá proto nebude.

Pěší pouť do Sloupa

Poslední neděli v červenci, tj. 26.7. opět, jako každý rok, vyrážíme na pěší pouť ke cti rodičů Panny Marie, svatého Jáchyma a Anny do Sloupa. Srdečně vás všechny na ni zvu. Vycházíme tradičně od kostela po mši svaté, která začíná v 6:30 hodin. Mše svatá ve Sloupě bude v 10:30 hodin.

Mše svatá v Repechách

V neděli 19.7. u kříže nad pensionem LADA v Repechách bude v 17:00 hodin pod širým nebem sloužena mše svatá za všechny, kteří zemřeli při záchraně života druhých lidí. „Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.“

Pohřeb Elišky Matouškové z Protivanova

V úterý 14. července v 15:00 hodin bude v kostele Narození Panny Marie bohoslužba slova s obřadem posledního rozloučení s paní Eliškou Matouškovou z Protivanova. Večerní mše svatá v 18:00 hodin platí a bude.

Farní tábor, letos ve Vysočanech u Blanska

Tentokrát se ponese v duchu ekologie a pod ochranou svatého Františka z Asissi, patrona ekologů. Název pro letošní tábor zní: PŘÍRODA KOLEM NÁS. Už se všechny děti můžou těšit, že se něčemu novému naučí, něco pěkného si vyrobí a hlavně, že si odnesou fůru nových zážitků.

7. farní den-poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se zúčastnili našeho farního dne a samozřejmě také těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému uskutečnění. Není v lidských silách vyjmenovat všechny, protože hrozí, že v té celé řadě se jednoduše na někoho zapomene, tak touto cestou přijměte mé upřímné Pán Bůh zaplať všichni a za všechno!!!

Výlet pro děti do ZOO a na Svatý Kopeček

V pondělí 22.6. se uskuteční avizovaný výlet pro děti. Vyjíždět se bude v 8:00 hodin z autobusové zastávky na Náměstí. Dopoledne navštívíme ZOO a ve 13:00 hodin nás čeká prohlídky baziliky Navštívení Panny Marie. Návrat domů je naplánován kolem 15 hodiny. Vezměte si sebou svačinku a pitíčko na celý den, taky pár korunek do kapsy, pláštěnku a „dobrou náladu“ do batohu.

7. farní den

V neděli 14. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Letos bude, stejně jako už loni v červnu. Modleme se, aby se nám vydařilo nejen počasí, ale všechno, co s farním dnem vždy souvisí. Začneme, jak jinak, než mší svatou ve 13:00 hodin. I letos přijede novokněz. Jmenuje se Tomáš Šíma a v současnosti slouží jako kaplan v našem děkanství, přesně v Letovicích, mém jáhenském působišti před deseti lety. Takže i letos se můžeme těšit na novokněžské požehnání. Těšit se také můžeme na odpoledne plné zábavy a her pro děti. Součástí programu pro děti budou i tvořivé dílny s velkým překvapením---výrobou totemu. Totálně vybít svou energii si budou moci naši nejmenší na skákacích hradech, které budou opět na zahradě. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Zatančí nám Skaláček. Opět přijedou i ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití, také ovocné koktejly od Lojzíka Koláře. Samozřejmostí už jsou i míchané nápoje v podání pana faráře a Ladě. Také se těšme na TamDemáky. Znovu také budeme moci poškádlit štěstěnu v tombole. Tentokrát bude mimořádně bohatá!!! Na památku si můžete zakoupit už známé farní předměty či oplatky v mnoha příchutích. I o letošním farním dnu je možné zadoptovat farní dlaždici, která bude v multifunkčním sále. A pozor, celá akce se koncem roku uzavírá, takže už je nejvyšší čas, pokud někdo je v rozhodování a farní dlaždici ještě zadoptovanou nemá.