Římskokatolická
Farnost Protivanov


Přednáška pana profesora Jiřího Hanuše

V úterý 26. února se v 18:00 hodin uskuteční na faře v multifunkčním sále přednáška pana profesora Jiřího Hanuše s názvem: „Podivná smrt střední Evropy“. Povídání bude předcházet mše svatá v 17:00 hodin. Plakátek je zavěšen v sekci "Farní akce".

Neděle 17.2.

V neděli 17.2. se v naší farnosti uskuteční při všech bohoslužbách sbírka tzv. „Svatopetrský haléř“. Svatý otec František takto vysbírané peníze z celého světa použije na potřebné úmysly.

Sobotní mše svatá

V sobotu 16.2. nebude v Malém Hradisku mše svatá!!!

Svátost nemocných

Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti se uskuteční v neděli 10.2. na ranní i hrubé mši svaté. V Malém Hradisku 9.2. Kdo chcete přijmout tuto svátost, přijměte i Boží odpuštění ve svátosti smíření a pochopitelně i Eucharistii.

Beseda s paní Sosnarovou

V úterý 5. února se v 18:00 hodin uskuteční na faře v multifunkčním sále beseda s paní Sosnarovou, která prožila 20 let ponižování a teroru v sovětských věznicích a gulagu. Své svědectví zachytila v knize „Krvavé jahody“. Této přímé výpovědi můžete být účastni a knihu se svědectvím o hrozné době minulého století si můžete zakoupit. Besedě bude předcházet mše svatá v 17:00 hodin. V případě velkého počtu zájemců bude beseda přesunuta do kostela.

Pátek 8.2.

V pátek 8.2. opět po dětské mši svaté na faře v sále druhý díl Dona Boska. Srdečně zvu nejen děti!!

Návštěva nemocných

Tento týden navštívím naše nemocné, tj. v úterý 5.2. Protivanov; čtvrtek 7.2. Buková a sobota 9.2. Malé Hradisko.

Fotky z jubilejního plesu

A je to tady. Fotky z letošního jubilejního 10. farního plesu jsou na webu!!! Zkukněte je. Příjemnou podívanou a "vzpomínanou"!!! Jemně, ale velmi příjemně, mě mrazí v zádech ještě teď.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

V sobotu 2.2. budeme slavit Uvedení Páně do chrámu, po staru Hromnic. Mše svatá bude jako ve středu ráno, tedy v 7:30 hodin v kostele. Na mši svatou si můžete přinést svoje svíce, třeba i křestní.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech 18.-25. ledna se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Pamatujme na tento úmysl i my ve svých modlitbách a obětech.