Římskokatolická
Farnost Protivanov


7. farní den-poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se zúčastnili našeho farního dne a samozřejmě také těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému uskutečnění. Není v lidských silách vyjmenovat všechny, protože hrozí, že v té celé řadě se jednoduše na někoho zapomene, tak touto cestou přijměte mé upřímné Pán Bůh zaplať všichni a za všechno!!!

Výlet pro děti do ZOO a na Svatý Kopeček

V pondělí 22.6. se uskuteční avizovaný výlet pro děti. Vyjíždět se bude v 8:00 hodin z autobusové zastávky na Náměstí. Dopoledne navštívíme ZOO a ve 13:00 hodin nás čeká prohlídky baziliky Navštívení Panny Marie. Návrat domů je naplánován kolem 15 hodiny. Vezměte si sebou svačinku a pitíčko na celý den, taky pár korunek do kapsy, pláštěnku a „dobrou náladu“ do batohu.

7. farní den

V neděli 14. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Letos bude, stejně jako už loni v červnu. Modleme se, aby se nám vydařilo nejen počasí, ale všechno, co s farním dnem vždy souvisí. Začneme, jak jinak, než mší svatou ve 13:00 hodin. I letos přijede novokněz. Jmenuje se Tomáš Šíma a v současnosti slouží jako kaplan v našem děkanství, přesně v Letovicích, mém jáhenském působišti před deseti lety. Takže i letos se můžeme těšit na novokněžské požehnání. Těšit se také můžeme na odpoledne plné zábavy a her pro děti. Součástí programu pro děti budou i tvořivé dílny s velkým překvapením---výrobou totemu. Totálně vybít svou energii si budou moci naši nejmenší na skákacích hradech, které budou opět na zahradě. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Zatančí nám Skaláček. Opět přijedou i ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití, také ovocné koktejly od Lojzíka Koláře. Samozřejmostí už jsou i míchané nápoje v podání pana faráře a Ladě. Také se těšme na TamDemáky. Znovu také budeme moci poškádlit štěstěnu v tombole. Tentokrát bude mimořádně bohatá!!! Na památku si můžete zakoupit už známé farní předměty či oplatky v mnoha příchutích. I o letošním farním dnu je možné zadoptovat farní dlaždici, která bude v multifunkčním sále. A pozor, celá akce se koncem roku uzavírá, takže už je nejvyšší čas, pokud někdo je v rozhodování a farní dlaždici ještě zadoptovanou nemá.

Noc kostelů-pátek 29.5.

Už je to tady. Poprvé v historii kaple svatého Josefa v Bukové se uskuteční Noc kostelů. Celý večer zahájíme animovanou mší svatou v 18:00 hodin. Úvodní slovo odstartuje bohatý kulturní večer. V dalším programu se představí děti z LŠU Protivanov. Ve videoprezentaci se dozvíme něco víc o historii kaple. O zábavu se postarají soutěže nazvané „Znáš svoji farnost a Bibli?“. Fyzicky zdatní a odvážní jsou pozváni do věže kaple k prohlídce zvonů. Během večera na připravených panelech bude k vidění spousta svatých obrázků. Prohlédnout si můžete liturgické předměty a knihy, také různé sošky Panny Marie. Ve výtvarných dílnách na kůru kaple si zájemci vyrobí „svou“ křestní roušku. Předposledním bodem programu je kytice „Dvanácti příběhů pro duši“ a v úplném závěru adorace při svíčkách. V předsíni kaple bude teplý čaj a koláčky. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“

V neděli 7. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin. Nedělní mše svaté budou pak takto: 8:00 hodin Vysočany; 9:30 hodin Protivanov. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.

Farní pouť do Zlatých Hor-instrukce

Na farní pouť do Zlatých Hor vyjíždíme už tento pátek (8.5.). Z Vysočan v 6:00 hodin; z Protivanova v 6:15 hodin. V 9:30 hodin tam bude mše svatá. Po mši svaté si prohlédneme areál poutního místa. Kolem poledne bude oběd. V nabídce jsou vepřové výpečky s knedlíkem a kuře s rýží. Odpoledne pak navštívíme Karlovu Studánku. Cca kolem 17:00 hodiny odjezd domů s příjezdem asi ve 20:00 hodin. Cena pro dospělého je 230,- kč, pro dítě celých sto korun. :-):-):-)

Pohřeb babičky Sychrové z Repech a Jaroslava Janečka z Protivanova

Tento týden doprovodíme na náš hřbitov dva farníky. Ve čtvrtek v 15:00 hodin bude mít pohřeb babička Sychrová z Repech. V sobotu pak ve 14:00 hodin Jaroslav Janeček z Protivanova. Podrobný program bohoslužeb v aktuálních ohláškách.

První svaté přijímání

Tak jako loni, i letos bude první svaté přijímání velmi brzy, a to v neděli 10.5. Bude to ve mši svaté, která také bude v mimořádném čase, a to v 9:30 hodin. Letos poprvé přistoupí devět prvokomunikantů, stejně jako minulý rok. Z Protivanova Petr Kolář, Nikol Lintnerová a Veronika Urbanová. Z Bukové pak Petr Lachman, Tereza Lachmanová a Jakub Pernica. Z Malého Hradiska Lenka Nejedlá, z Otínovsi Jakub Sychra a z Lipové Zdeněk Grmela. Srdečně vás na tuto slavnost zvou nejen oni, ale i pan farář. První svatá zpověď dětí bude v sobotu (9.5.) v 9:00 hodin.

Mše svatá ke cti svatého Floriána

Tak jako každý rok, stejně i letos první neděli v měsíci Panny Marie (3.5.) bude ve farním kostele v Protivanově sloužena mše svatá jako dík a zároveň prosba pro ochranu a pomoc hasičů z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy. Mše svatá začne v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně před ní vyjde průvod hasičů od zbrojnice.

Pohřeb Miroslava Václavka z Bukové

V pátek 24.4. v 15:00 hodin bude mít pohřeb pan Miroslav Václavek z Bukové. Večerní dětská mše svatá nebude.