Římskokatolická
Farnost Protivanov


8. farní den

V neděli 12. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Snad i letos nám bude přát počasí. Podpořte to svou modlitbou!!! Mše svatá tradičně začne ve 13:00 hodin. Stejně, jako loni, tak i letos se při této mši svaté uskuteční mimořádná a velká sbírka na letošní opravy fary. Už nám zbývá opravit „jen“ severní stranu fasády se vstupní verandičkou a dokončit vnitřní úpravy multifunkčního sálu. Věřím, že vše dobře zvládneme a na letošní císařské hody bude fara požehnána a „uvedena do plného provozu“. Program farního dne bude tradiční, jako každý rok. Na zahradě soutěže pro děti v duchu roku milosrdenství. Samozřejmě nebudou chybět skákací hrady. Součástí programu na zahradě budou i letos tvořivé dílny. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Zatančí nám Skaláček. Možná zazpívá a zahraje LŠU Protivanov. Třeba i letos přijedou ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití. Zda-li budou ovocné koktejly a míchané nápoje, nevíme. Zkuste napsat na farní mejl (farar@farnostprotivanov.cz) svá přání a návrhy a uvidíme, zda bude v našich silách vaše přání uskutečnit. Také se těšme na skupinu TamDem. Znovu také budeme moci poškádlit štěstěnu v tombole. Snad i tentokrát bude mimořádně bohatá!!! Na památku si můžete zakoupit něco, ca nám bude připomínat opravenou faru. Jistě že nebudou chybět oplatky v mnoha příchutích.

První svaté přijímání

Tak jako loni, i letos bude první svaté přijímání velmi brzy, a to v neděli 8.5. Bude to ve mši svaté, která také bude v mimořádném čase, a to v 9:15 hodin. Za příhodného počasí se sejdeme před farou. Odtud pak ve společném průvodu vyjdeme do kostela, kde s celým farním společenstvím budeme slavit mši svatou. Letos poprvé přistoupí k Eucharistii deset prvokomunikantů. Z Protivanova Michal Dostál, Pavel Jonšta, Klaudie Krénarová, Marie Nejedlá, sourozenci Jakub a Lukáš Sekaninovi a Martin Trunda. Z Malého Hradiska Michal Fiedler, z Lipové Michaela Kolářová a Tobiáš Kubík, současně bydlící v Prostějově. Srdečně vás na tuto slavnost zvou nejen oni, ale i pan farář. První svatá zpověď dětí bude s největší pravděpodobností v sobotu (7.5.) od 15:00 hodin.

Farní pouť

Letos, protože prožíváme Rok milosrdenství, pojedeme na farní pouť do Slavkovic, jediného kostela v České republice zasvěcenému právě Božímu milosrdenství. A protože mimořádně svatý otec František povolil otevřít svaté brány mimo Řím, tak navštívíme baziliku minor Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou-Klášteře, kde je jedna ze svatých bran roku milosrdenství v brněnské diecézi. Zde se pomodlíme a projdeme svatou branou pro získání mimořádných milostí spojené se svatým rokem. Také navštívíme nádherné poutní místo Zelená Hora, které navrhl slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel, a které je v dnešní době chráněné světovou organizací UNESCO. Tento poutní kostel je zasvěcen našemu českému národnímu patronovi svatému Janu Nepomuckému. Podrobné informace k organizaci pouti budou zveřejněny v ohláškách a na farním webu.

Mše svatá ke cti svatého Floriána

Stalo se jistě velkou a krásnou tradicí, že první neděli v květnu, měsíci Panny Marie, je sloužena v našem farním kostele Narození Panny Marie mše svatá ke cti svatého Floriána, patrona hasičů. Ani letos nebude výjimka a mše svatá bude mít úmysl: Na poděkování Pánu Bohu za ochranu s prosbou o pomoc pro hasiče z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy a za všechny + hasiče. Bohoslužba začne v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně před ní vyjde průvod hasičů od zbrojnice. Po mši svaté bude na Náměstí před farou požehnána nová hasičská stříkačka hasičů z Protivanova i další nepožehnaná hasičská auta.

Velikonoční rocková mše svatá-poděkování

Velký a srdečný dík muzikantům, zpěvákům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem účastnili rockové mše svaté v neděli 3.4. Byli jsme všichni potěšeni a povzbuzeni. Vybírám dvě z mnoha SMSek, které mně došly na mobil: „Byla to prďárna“ a druhá: „Otče, to byla NÁDHERA!!! Super, skvělý, prostě úžasný!!! To by mohlo být častěji.“

Velikonoční rocková mše svatá

Otec Zdeněk a celá farnost, schola Kamínky a jejich hosté (TamDem, Holóbkova mozeka a jiní mladí zpěváci a muzikanti) vás zvou na neděli 3. dubna v 11:00 hodin do kostela Narození Panny Marie na velikonoční rockovou mši svatou k Boží cti a chvále. Žalm 150 hovoří jasně: „Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými!“ Tak chvalme, hrajme, zpívejme a neleňme!!!!! ALELUJA (viz. plakátek - Farní akce)

Sobotní mše svatá v Malém Hradisku s nedělní platností

V sobotu 2.4. nebude v 18:00 hodin mše svatá v Malém Hradisku.

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek zvu všechny do katedrály svatého Petra a Pavla v Brně na Petrově na MISSU CHRISMATIS. Při ní otec biskup posvětí oleje a všichni přítomní kněží obnoví své kněžské sliby. Večer v 18:30 hodin pak v kostele v Protivanově budeme slavit mši na památku Večeře Páně. Po ní bude následovat krátká adorace v Getsemanské zahradě. Komu by nevyhovoval termín mše svaté v Protivanově, nabízím mši svatou ve Vysočanech, a to v 17:00 hodin.

Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti. V 17:30 hodin zahájíme křížovou cestu po vesnici. Horní konec i spodní konec vychází z tradičních míst. V předposledním zastavení se setkáme na Náměstí. 14 zastavení se pomodlíme před kostelem. V 18:30 hodin začnou Velkopáteční obřady. Opět nabízím druhou možnost velkopátečních obřadů, Vysočany 17:00 hodin.

Změna času

V noci ze soboty 26.3. na neděli 27.3.2016 začíná platit Středoevropský čas-letní!!!