Římskokatolická farnost Protivanov 

Motto: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život." (Jan 3,16)

kostel 

Narození Panny Marie

Aktuality

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Božího Těla budeme slavit v naší farnosti v neděli 2.6. Mše svatá začne tradičně v 9:00 hodin. Po ní, bude-li příznivé počasí, společně vyjdeme v eucharistickém průvodu k připraveným oltářům na horní konec. Prosím tímto maminky, aby připravily své děti do tohoto průvodu.

Noc kostelů

Po dvou letech bude první červnový pátek (7.6.) v naší farnosti Noc kostelů. Na prvním zasedání ohledně synody zaznělo zapojení farníků a otevřenost pro ostatní, takže nabízím: celý program může být podle vás. Těším se na vaše nápady. Jak bude celý večer a kus noci vypadat, záleží jen a jen na vás.

15. farní den

Letošní farní den bude zcela mimořádně druhou červnovou neděli (9.6.). Jistě není potřeba psát, jak bude farní den vypadat, ale určitě pro vás důležitá informace je a pro farní den bezesporu nosná, že se letošní farní den ponese v duchu Francie. Po loňském Mexiku to nepochybně bude zase zajímavé. Loňskou tequilu vystřídá francouzský koňak a ovocné palačinky. Hlavní program proběhne tradičně na dvoře fary, k poslechu bude hrát skupina TamDem. Na farní zahradě bude skákací hrad, výtvarná dílna a soutěže ve francouzském duchu. Nebude chybět dobré jídlo a pití, cukrárna s typickými francouzskými zákusky a samo sebou i tombola. Tu budeme shromažďovat do středy 5.6. na faře nebo na ICT-knihovně Protivanov. Celý program začne slavením mše svaté ve 13:00 hodin. Kdo má nějaký nápad, který by obohatil tento den farnosti, i v tomto případě má příležitost zapojit se.

Farní poutě - sumář 2009-2024

Tímto chci všem upřímně poděkovat za letošní úžasnou pouť do Žarošic a Čejkovic; velmi-velmi podařená a fantasticky krásná. Prožili jsme společně parádní den!! Jinak děkuji všem, kteří se mnou za 16 let propouťovali mnoho zajímavých míst. Posbírali jsme společně neskutečně mnoho milostí, které nám Pán nabídl, a to ať už z míst zasvěcených nebeské mamince Panně Marii nebo dalších, zasvěcených jiným svatým. Pamatujete, kde jsme společně všude byli? Pro oživení uvádím kompletní seznam: 2009=Mikulov, Hlohovec; 2010=Pyšel, Dalešice, Dukovany; 2011=vysazení mé primiční lípy v Pyšele; 2012=Březina u Křtin; 2013=Řím; 2014=svatý Hostýn; 2015=Zlaté Hory; 2016=Zelená Hora, Slavkovice; 2017=Hluboké Mašůvky; 2018=Cvilín; 2019=Štípa, Provodov, Záhlinice; 2020=Neratov; 2021=Brno-Lesná, Brno-Tuřany, Senetářov; 2022=Šaštín, Mikulčice; 2023=Želiv, Číhošť a 2024=Žarošice, Čejkovice. Pán Bůh zaplať za vše a za všechny!!!

Změna farního tábora

Je to velmi, velmi nepříjemné pro nás všechny, ale díky "drobnému", avšak zásadnímu opomenutí zapsání termínu, který jsme si zamluvili už v listopadu loňského roku, se musel totálně změnit čas i místo konání letošního farního tábora. Takže společně pojedeme do Tasova (nedaleko mého rodiště Pyšela) a to v termínu o týden dříve, než bylo v plánu, tedy 13.7.-20.7. Jménem svým i všech vedoucích se omlouvám za případné komplikace. Počítejte prosím s tím a budeme se na všechny děti moc těšit.

Pěší pouť do Sloupa

           Letošní pouť do Sloupa je zcela mimořádně oproti plánu pastoračních akcí o týden posunuta, a to na               neděli 21.7.