Římskokatolická
Farnost Protivanov


Bílá sobota

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9:00 hodin. "Hasičská stráž" a možnost adorace bude až do 18:00 hodin. Poté se kostel uzavře a připraví na obřady Velikonoční vigilie. Ta začne letos mimořádně před nedělním rozedněním (ve 4:30 hodin) obřadem požehnání ohně vedle kostela. Na tuto vigilii si doneste své svíce, nejlépe křestní. Pokud by někdo chtěl slavit obřady velikonoční vigilie v sobotu večer, nabízím obřady ve farnosti Lipovec. Na Boží Hod velikonoční budou v naší farnosti jen dvě mše svaté: Malé Hradisko (9:15 hodin) a v Protivanově (11:00 hodin). Na těchto dvou bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy.

Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku jsou navíc povinni dodržet půst újmy. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti. V 17:00 hodin zahájíme křížovou cestu po vesnici. A pozor, letos s velkou změnou!! Na horním konci letos křížová cesta nebude. Všichni se shromáždíme u nově zrekonstruovaného kříže na Bukovské ulici. Tento kříž bude posvěcen a odtud pak začne pobožnost křížové cesty. Přijďte tedy prosím všichni ke kříži na Bukovské ulici. V 18:00 hodin pak začnou v kostele Velkopáteční obřady.

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek zvu všechny do katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově na MISSU CHRISMATIS. Při ní otec biskup posvětí oleje a všichni přítomní kněží obnoví své kněžské sliby. Večer v 18:00 hodin pak v kostele v Protivanově budeme slavit mši na památku Večeře Páně. Po ní bude následovat krátká adorace v Getsemanské zahradě.

Jeden den na Petrově

Římskokatolická farnost Protivanov pořádá jako odměnu pro děti, které v letošním školním roce navštěvují výuku náboženství výlet do Brna. Akce se ponese v podobném duchu jako v roce 2010 a 2012. Tento výlet se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2014. Předběžně je s panem ředitelem Sedláčkem domluveno, že přihlášené děti nebudou mít problém s absencí v tento den. Výlet bude stát 150,- kč. Za celou akci odpovídá farář v Protivanově P. Zdeněk Fučík. Garantem programu v Brně je Katechetické centrum při brněnském biskupství. Přihlásit své děti můžete do 20. dubna 2014 přímo otci Zdeňkovi prostřednictvím přihlášky. Podrobné organizační informace dostanou přihlášené děti těsně před výletem. Děti se tento den setkají s brněnským biskupem Vojtěchem, samozřejmě navštíví katedrálu a skrze hru poznají okolí Petrova. Téma letošního setkání jsou postavy světců.

Změna času

V noci ze soboty 29.3. na neděli 30.3.2014 začíná platit letní čas. V neděli o druhé hodině ranní středoevropského (zimního) času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

Pohřeb Josefa Trnečky

V pátek (21.3.) v 15:00 hodin bude v našem kostele Narození Panny Marie zádušní mše svatá s posledním rozloučením s panem Josefem Trnečkou z Protivanova. Večerní dětská mše svatá tudíž nebude. Děti jsou srdečně zváni na mši svatou pro ně zaměřenou v pondělí 24.3. samozřejmě v 17:00 hodin.

Popeleční středa

Začíná doba postní. Tento den je dnem přísného postu. Všichni se máme zříct pokrmů z masa, pro dospělé od 18 do 60 let platí navíc půst újmy - jen jednou za den úplné nasycení. Výjimkou jsou nemocní, zvláště diabetici a jiní nemocní s dietou. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Pohřeb Karla Ondrouška

V pátek 21.2. nebude dětská mše svatá, protože v 15:00 hodin bude pohřeb pana Karla Ondrouška z Protivanova.

Pálení vánočních stromků

V pondělí 17.2. vás, a zvláště děti, srdečně zvu mimořádně na dětskou mši svatou, kterou budeme slavit už v 16:00 hodin. Po ní se sejdeme na faře a na dvoře spálíme vánoční stromky. Na ohýnku si pak upečeme buřtíky.

Svátost nemocných

Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti se uskuteční při všech bohoslužbách 5. neděle v mezidobí, tedy 9.2.