Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pohřeb Květoslavy Slepánkové

Zítra, tj. v pátek 19.12. ve 13:00 hodin bude pohřeb paní Květoslavy Slepánkové z Bukové. Na času dětské mše svaté se nic nemění, tedy večer v 18:00 hodin bude bohoslužba s promluvou pro děti.

Vánoce 2014

V sobotu 20.12. od 13:00 hodin bude vánoční svatá zpověď v Protivanově. Ve Vysočanech pak bude velká vánoční zpověď v pondělí 15.12. od 14:00 hodin. Bohoslužby o vánocích budou v tradičních časech: na Štědrý den bude dětská mše svatá v 16:00 hodin, „půlnoční“ pak ve 23:00 hodin (Vysočany u Blanska 21:30 hodin). Na Boží Hod budou mše svaté: 7:00 hodin Malé Hradisko; 8:00 a 11:00 hodin Protivanov (9:30 hodin Vysočany). Na svátek svatého Štěpána, prvomučedníka pak: 8:00 hodin Protivanov, 9:30 hodin ve Vysočany a Buková 11:00 hodin. V neděli 28.12., na svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, budou mše svaté v tradičních časech: 8:00 a 11:00 hodin Protivanov, 9:30 hodin Vysočany (v sobotu večer v 17:00 hodin v Malém Hradisku samozřejmě s nedělní platností). Na všech těchto bohoslužbách přítomné manželské páry obnoví své manželské sliby. V poslední den kalendářního roku, na svatého Silvestra bude děkovná bohoslužba v 17:00 hodin v Protivanově, ve Vysočanech pak ve 23:00 hodin. A na Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby takto: 7:00 hodin Malé Hradisko, 8:30 hodin Protivanov a nově v 10:00 hodin ve Vysočanech.

6. farní ples

Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po třetí neděli adventní, tj. 15.12. Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 15.1.2015. Bude-li třeba, farnost vám vystaví potvrzení o daru. 6. farní ples se uskuteční v sobotu 24.1.2015 v sále KD Malé Hradisko.

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

V sobotu 13.12. bude v naší farnosti adorační den. Všechny adorační „služby“ jsou už téměř zaplněné, takže můžete do kostela přijít v kteroukoliv denní dobu. Adorační den zahájíme v 8:30 hodin, ukončení je naplánováno na 16:00 hodinu.

Adventní snídaně s dětmi

Každou sobotu v době adventní srdečně zvu děti na faru k již tradiční společné snídani. Určitě přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00 hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet světlo k oltáři.

Exercicie

Od neděle 16.11. do pátku 21.11. budu na duchovních cvičeních v Kostelním Vydří. Bude-li potřeba někomu posloužit svátostí nemocných, obraťte se na P. Pavla Koutníka, faráře na Benešově, mobil 737 108 444. V případě zařízení pohřbu volejte či SMSkujte na mobil můj: 723 246 237.

Dušičkové pobožnosti

Pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech budou první listopadovou neděli, tj. 2. listopadu. Na hřbitově v Malém Hradisku se sejdeme ve 13:00 hodin, v Protivanově pak ve 13:45 hodin. Potom až do 8.11. budeme společně po večerní mši svaté (bude-li) chodit na hřbitov a tam se pomodlíme předepsané modlitby, abychom získali plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Jenom připomínám, že Apoštolská penitenciárie vydala předloni 8. října na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. listopadu. Dovolení bylo dáno na dobu 7 let.

Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok

Po císařských hodech se začnou v sákristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok. Bude to po každé úterní mši svaté, úterkem 21.10. počínaje. Také jsou v sákristii pro vás ke koupi kalendáře na rok 2015. Stojí 57,- a 59,- kč.

Císařské hody

I letos třetí neděli v říjnu (19.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na tradiční výzdobu. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa snad tradiční farní burčákový košt. Slovíčko „snad“ je tam proto, že letošní sklizeň hroznů se uspíšila kvůli nepřízni počasí a je docela možné, že už v době císařských hodů u nás burčák nebude. Takže se nechme překvapit.

Mše svatá na Repechách

V sobotu 18.10. bude mimořádně mše svatá na Repechách. Zvu vás všechny ke kapličce na 15:00 hodinu.