Římskokatolická
Farnost Protivanov


Farní pouť do Štípy a na Provodov

Ještě máme posledních 12 volných míst na farní pouť. Kdo má zájem, co nejdříve, nejlépe ihned dejte vědět otci Zdeňkovi na jeho mobil. Máme se na co těšit!!!

8. května - farní pouť do Štípy a na Provodov

Letos na farní pouť pojedeme do dvou mariánských míst. Čas odjezdu bude ještě upřesněn. První místem, které navštívíme, bude poutní svatyně ve Štípě u Zlína. Zde nyní působí otec František Sedláček, za mé bohoslovecké formace v kněžském semináři vícerektor. Potom se přesuneme na Provodov, kde se zúčastníme májové pobožnosti. Kdo má zájem se této farní pouti zúčastnit, zapište se na papír na bočním oltáři u Panny Marie Lurdské. Obědvat budeme v záhlinickém pivovaru. Navštívíme i muzeum piva. Přihlašet se můžete do velikonoční neděle, tj. 21. dubna.

Mše svatá ke cti svatého Floriána

I letos bude ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově sloužena mše svatá jako dík a zároveň prosba pro ochranu a pomoc hasičům z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy a taky za všechny zemřelé hasiče. V letošním roce bude tato „hasičská“ mše slavena na první neděli v květnu, tedy 5.5. Na znamení, že jsme jedna farní rodina, včetně hasičů, bude v tento den sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 10:30 hodin.

Květen-měsíc Panny Marie

V měsíci květnu budou bývat tradiční májové pobožnosti ve všední den, a to každé úterý (7.; 14.; 21.; 28.) od 17:30 hodin.

Pohřeb

V úterý 23.4. ve 13:00 hodin bude mít v Protivanově pohřeb babička Žofie Bašátková z Bukové. Autobus z Bukové bude odjíždět ve 12:30 hodin z autobusové zastávky.

Velikonoční pondělí

Na velikonoční pondělí pak mše svaté v naší farnosti budou takto: 8:00 hodin Protivanov a 11:00 hodin Buková.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude obvyklý nedělní program bohoslužeb, a to v 8:00 a v 11:00 hodin. Na všech bohoslužbách Božího hodu velikonočního budou požehnány velikonoční pokrmy. A protože nesloužím mši svatou ve Vysočanech, nabízím po ranní mši svaté na faře společnou „BOŽÍHODOVOU“ snídani. Na ranní mši svaté budou hrát Kamínky.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9:00 hodin. „Hasičská stráž“ a možnost adorace bude až do 18:00 hodin. Poté se kostel uzavře a připraví na obřady velikonoční vigilie, které letos budou už ve 20:00 hodin. Při nich přijme náš katechumen Petr všechny tři iniciační svátosti, tedy křest, biřmování i Eucharistii.

Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku života jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti. V 17:15 hodin začne křížová cesta po obci. Horní konec vyjde od kříže na Boskovické ulici, spodní konec od kříže Na Křivdě. V předposledním zastavení se setkáme na Náměstí. 14 zastavení se pomodlíme před kostelem. V 18:00 hodin pak začnou v kostele velkopáteční obřady.

Květná neděle

Události svatého týdne otevřeme slavením bohoslužeb na Květnou neděli. Na tyto bohoslužby si nezapomeňte vzít svoje kočičkové ratolesti. Rád vám je v úvodu mše svaté na liturgický průvod požehnám. Právě průvod s ratolestmi nám připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Mše svaté budou jako každou neděli, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin (v sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin). Bude-li pěkné počasí, liturgii začneme před kostelem. Odpoledne ve 14:00 hodin bude křížová cesta. Bezprostředně po ní vyjdeme průvodem do polí s prosbou o požehnání pro letošní úrodu. Pak bude na faře otevřena kavárna. Ve farním kávovaru se bude připravovat kávička, kterou jsem dovezl z Bruselu. Konkrétně na Květnou neděli bude z Nikaraguy, příště z Mexika a nakonec z Kolumbie. Máme se na co těšit!! Také se můžeme těšit na film Chatrč.