Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pěší pouť do Sloupa

Předposlední neděli v červenci, tj. 24.7. opět, jako každý rok, vyrážíme na pěší pouť ke cti rodičů Panny Marie, svatého Jáchyma a Anny do Sloupa. Srdečně vás všechny na ni zveme. Vycházíme tradičně od kostela po mši svaté, která začíná v 6:30 hodin. Samozřejmě nás doprovodí Holóbkova mozeka. Mše svatá ve Sloupě bude v 10:30 hodin.

Farní tábor

Batohy a jiná zavazadla dětí na farní tábor můžete donést na faru v Protivanově v pátek po večerní mši svaté, která začíná v 18 hodin. Zároveň máte jedinečnou příležitost k obohacení naší táborové kuchyně. Moc děkujeme a prosíme o modlitbu!!!

Mše svatá v Repechách

V neděli 17.7. u kříže nad pensionem LADA v Repechách bude v 16:00 hodin pod širým nebem sloužena mše svatá za všechny, kteří zemřeli při záchraně života druhých lidí. „Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.“

8. farní den

V neděli 12. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Snad i letos nám bude přát počasí. Podpořte to svou modlitbou!!! Mši svatou bude celebrovat boskovický kaplan a novokněz Sylwester Jurczak. Tradičně začne ve 13:00 hodin. Po ní nám otec novokněz udělí novokněžské požehnání. A stejně jako loni, i letos se při této mši svaté uskuteční mimořádná a velká sbírka na letošní opravy fary, které dospěly do závěrečné fáze zhotovením fasády na severní straně. Věřím, že vše dobře zvládneme a na letošní císařské hody bude fara požehnána a „uvedena do plného provozu“. Program farního dne bude tradiční, jako každý rok. Na zahradě soutěže pro děti v duchu roku milosrdenství. Samozřejmě nebudou chybět skákací hrady. Součástí programu na zahradě budou i letos tvořivé dílny. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Zatančí nám Skaláček. Určitě zazpívá a zahraje LŠU Protivanov. Třeba i letos přijedou ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití. Zda-li budou ovocné koktejly a míchané nápoje, nevíme. Zkuste napsat na farní mejl (farar@farnostprotivanov.cz) svá přání a návrhy a uvidíme, zda bude v našich silách vaše přání uskutečnit. Také se těšme na skupinu TamDem.

Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“

Poslední neděli v květnu (29.5.) bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin. Nedělní mše svaté budou pak takto: 8:00 hodin Vysočany; 9:30 hodin Protivanov. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.

Výlet pro děti do Křtin a jeskyně Výpustek

V pondělí 30.5. se uskuteční avizovaný výlet pro děti z náboženství. Vyjíždět se bude v 8:00 hodin z autobusové zastávky na Náměstí. Další zastávkou bude Niva. Navštívíme poutní chrám ve Křtinách, kde bude dětská mše svatá. Tento kostel a přilehlé ambity postavil Jan Blažej Santini-Aichel. Potom se přesuneme k jeskyni Výpustek. Návrat domů je naplánován kolem 14:30 hodin. Vezměte si sebou svačinu a pití na celý den, kapesné dle uvážení. Pro případ špatného počasí pláštěnku a v každém případě nezapomeňte na dobrou náladu. Přihlášky odevzdejte co nejdříve o.Zdeňkovi nebo katechetce Janě Veselé.

Farní pouť-instrukce

Na farní pouť do Žďáru a Slavkovic vyjíždíme už tuto sobotu (14.5.). Z Vysočan v 6:15 hodin; z Protivanova v 6:30 hodin. Pro poutníky z Malého Hradiska přijede autobus také v 6:15 hodin. Poutníky z Bukové a Okrouhlé nabereme po cestě. Po příjezdu do Žďáru nad Sázavou navštívíme basiliku Nanebevzetí Panny Marie. Pomodlíme se u Svaté brány milosrdenství, projdeme jí a pak se přesuneme na Zelenou Horu na poutní mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuckého. Kolem poledne bude oběd. Po obědě odjedeme do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Návrat domů je počítán kolem 19:30 hodin. Cena pro dospělého je 200,- kč, pro dítě celých sto korun. :-):-):-)

První svaté přijímání

Tak jako loni, i letos bude první svaté přijímání velmi brzy, a to v neděli 8.5. Bude to ve mši svaté, která také bude v mimořádném čase, a to v 9:15 hodin. Za příhodného počasí se sejdeme před farou. Odtud pak ve společném průvodu vyjdeme do kostela, kde s celým farním společenstvím budeme slavit mši svatou. Letos poprvé přistoupí k Eucharistii deset prvokomunikantů. Z Protivanova Michal Dostál, Pavel Jonšta, Klaudie Krénarová, Marie Nejedlá, sourozenci Jakub a Lukáš Sekaninovi a Martin Trunda. Z Malého Hradiska Michal Fiedler, z Lipové Michaela Kolářová a Tobiáš Kubík, současně bydlící v Prostějově. Srdečně vás na tuto slavnost zvou nejen oni, ale i pan farář. První svatá zpověď dětí bude s největší pravděpodobností v sobotu (7.5.) od 15:00 hodin.

Farní pouť

Letos, protože prožíváme Rok milosrdenství, pojedeme na farní pouť do Slavkovic, jediného kostela v České republice zasvěcenému právě Božímu milosrdenství. A protože mimořádně svatý otec František povolil otevřít svaté brány mimo Řím, tak navštívíme baziliku minor Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou-Klášteře, kde je jedna ze svatých bran roku milosrdenství v brněnské diecézi. Zde se pomodlíme a projdeme svatou branou pro získání mimořádných milostí spojené se svatým rokem. Také navštívíme nádherné poutní místo Zelená Hora, které navrhl slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel, a které je v dnešní době chráněné světovou organizací UNESCO. Tento poutní kostel je zasvěcen našemu českému národnímu patronovi svatému Janu Nepomuckému. Podrobné informace k organizaci pouti budou zveřejněny v ohláškách a na farním webu.

Mše svatá ke cti svatého Floriána

Stalo se jistě velkou a krásnou tradicí, že první neděli v květnu, měsíci Panny Marie, je sloužena v našem farním kostele Narození Panny Marie mše svatá ke cti svatého Floriána, patrona hasičů. Ani letos nebude výjimka a mše svatá bude mít úmysl: Na poděkování Pánu Bohu za ochranu s prosbou o pomoc pro hasiče z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy a za všechny + hasiče. Bohoslužba začne v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně před ní vyjde průvod hasičů od zbrojnice. Po mši svaté bude na Náměstí před farou požehnána nová hasičská stříkačka hasičů z Protivanova i další nepožehnaná hasičská auta.