Římskokatolická
Farnost Protivanov


Pěší pouť do Sloupa

Už tuto neděli (20.7.) se uskuteční pěší pouť do Sloupa. Letos mimořádně o týden dříve kvůli pouti ke svaté Anně v Kulířově. Srdečně vás všechny na ni zvu. Vycházíme tradičně od kostela po mši svaté, která začíná v 6:30 hodin. Ve Sloupě bude mše svatá v 10:30 hodin. Další neděli tj. 27. července budou mše svaté v těchto časech: 6:30 hodin Protivanov // 8:00 hodin Lipovec // 9:30 hodin Kulířov (poutní ke cti svaté Anny) // 11:00 hodin Protivanov.

Farní tábor 2014

V sobotu (19.7.) začíná farní tábor pro děti. Letos budeme na Lipůvce, krásné oblasti, ve které se narodil brněnský biskup Karel Skoupý. Kdo by chtěl obohatit naší táborovou kuchyni, má jedinečnou příležitost. Vše můžete donést během předtáborového týdne (14.-19.7.) na faru. Děti do Lipůvky a pak domů dopraví speciálně vypravený autobus.

Nové místo pro farní tábory

Na letní prázdniny 2015 nabízíme střechu nad hlavou pro farní tábory. Případní zájemci volejte na mobil 723 246 237.

Sraz rodáků v Repechách

Sraz rodáků z Repech se uskuteční v sobotu 5. července. V 15:15 hodin poděkujeme ve mši svaté Pánu Bohu za vše, co nám všem dává. Program bude pokračovat průvodem k Pensionu Lada a novému „Honzíkovu“ kříži, zbudovanému jako připomínku všech, kteří položili život za záchranu druhých.

Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“

V neděli 22. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin. Nedělní mše svaté budou pak takto: 8:00 hodin Lipovec; 9:15 hodin Protivanov. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.

6. farní den - poděkování

Upřímně děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zdárném průběhu 6. farního dne. Pán Bůh zaplať pastorační radě, která se dlouhodobě podílela na organizaci všech farních akcí. Za těch pět let jich bylo spousta. Také díky všem, kteří jednorázově pomohli. Zejména hasičům z Hradiska u špízů, děvčatům u horkých oplatků. Všem u udírny a ve výčepu. Velký a upřímný dík za vynikající koktejly. Za tombolu obrovský dík!! Nebýt štědrosti sponzorů, asi těžko by se dala dohromady. 6. farní den podpořili tito sponzoři: VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice; Pekárna DOPES Benešov; SOFIZO, s.r.o. Smržice; TAURUS, družstvo Protivanov; Pohostinství ALFA, Protivanov; Česká pošta, s.p.; Jiří Barák, průmyslová prodejna Protivanov; HAJP, Ing. Havelka, Protivanov; KINETIC, s.r.o. Protivanov; SDH Protivanov; SDH Malé Hradisko; Městys Protivanov; Arboretum Šmelcovna, Boskovice; GEMARE AGENCY, Jiří Hanák ml.; Ing, Michal Hanák, Protivanov; MIS PRO, s.r.o. Protivanov; MIKROP Čebín, a.s.; Pila MINX Niva; Kamenictví Škrabánek; Masáže-Jiří Pospíšil, Boskovice; a další dárci. Díky také za postavení a následný úklid podia. Tisícerý dík za dětskou část faralympijských her na zahradě a výtvarné dílny. Že se nikomu nic nestalo u skákacích hradů vděčíme vytrvalému a trpělivému Pavlovi Dostálovi. Také moc díky Anettě Pantělejevové za úžasnou výstavu obrázků v multifunkčním sále a portrétistce na zahradě. Velký dík těm, kteří se postarali o kulturní část farního dne, tedy mateřským školkám z Protivanova i Malého Hradiska, Skaláčku, nadšencům z Plumlova a TamDemu. S díkem nelze zapomenout na tu dlouhou řadu lidí, kteří zůstali ve skrytosti. Pán Bůh zaplať. A koneckonců děkuji i vám všem, kteří jste přišli a svou přítomností jste podpořili život ve farnosti. Na všechny budu rád pamatovat v bohoslužbách, které jsou slaveny „za farníky a dobrodince kostela“ každou neděli na ranní mši svaté.

6. farní den

V neděli 8. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní den. Letos bude farní den mimořádně až v červnu. I když ten den je Medarda a všichni víme, co říká pranostika, modleme se, aby bylo pěkně a na farní den se dlouho vzpomínalo. Začneme, jak jinak, než mší svatou ve 13:00 hodin. Tentokrát stoprocentně přijede novokněz. Jmenuje se Jiří Polach a slouží jako kaplan na Vysočině, v Měříně. Takže i letos se můžeme těšit na novokněžské požehnání. Těšit se také můžeme na odpoledne plné zábavy a her pro děti. Na zahradě bude v olympijském roce uskutečněna ne olympiáda, ale faralympiáda. Další zábavou pro ty nejmenší na zahradě budou skákací hrady. Pro tvořivochtivé budou výtvarné dílny. V multifunkčním sále bude výstava obrazů Anetty Pantělejevové. Kdo by si chtěl nechat vymalovat vlastní portrét, v chodbě fary bude portrétista. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí děti z mateřské školky v Protivanově a letos poprvé i z Malého Hradiska. Zatančí nám Skaláček a určitě dojedou i divadelníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití, také ovocné koktejly od Lojzíka Koláře, a pokud bude teplo, tak třeba od pana faráře nějaký míchaný nápoj. Také se těšme na TamDemáky. Odvážní a zdravě riskující budou moci poškádlit svou štěstěnu v tombole. Na památku si můžete zakoupit už známé farní předměty či oplatky v mnoha příchutích. Snad se podaří připravit na ukázku už „ostré“ farní dlaždice. Kdo stále uvažuje a váhá s adopcí, bude mít jedinečnou a neopakovatelnou možnost si ji pořídit. Už se blíží k adopci jubilejní, stá dlaždice!!! Ten, kdo se trefí a pořídí si právě tu stou, dostane košík oplatků. Pokud se nikde nic nezadrhne, tak po farním dnu bude na farní zahradě opět cizokrajné zvířátko a všichni jistě tušíte jaké. A nebude samo!!! Asi se na naší zahradě zabydlí klokaní pár. :-):-):-)

Jeden den na Petrově

Pro děti, které se přihlásily a navštěvují v letošním roce výuku náboženství Římskokatolická farnost Protivanov pořádá výlet do Brna. Akce se ponese v podobném duchu jako v roce 2010 a 2012. Tento výlet se uskuteční ve čtvrtek 29. května. Děti se v Brně setkají s brněnským biskupem Vojtěchem, samozřejmě navštíví katedrálu a skrze hru poznají okolí Petrova. Téma letošního setkání jsou postavy světců.

První svaté přijímání

Letos se mimořádně první svaté přijímání uskuteční už tuto neděli (11.5.). Bude to ve mši svaté, která také bude v mimořádném čase, a to v 9:00 hodin. Tentokrát přistoupí "jen" devět prvokomunikantů. Z Protivanova Michal Fritz, Barbora Kejíková, Martin Koleda, Nikola Kopecká, Marián Králík a Barbora Pavlů. Z Nivy Renata Grmelová a Adéla Šrámková, z Lipové pak Tereza Kolářová. Srdečně vás zvou nejen oni, ale i pan farář.

Farní pouť na Svatý Hostýn

Bratři a sestry, drazí poutníci, blíží se termín naší pouti na Svatý Hostýn. Asi se nemusí připomínat, že pouť se uskuteční na státní svátek, ve čtvrtek 8. května, v den památky Panny Marie Prostřednice všech milostí. Pojedou dva autobusy. První pojede po ose Žďárná (7:45), Benešov (7:50), Buková (7:55) do Protivanova. Druhý bude přistaven přímo v Protivanově na Náměstí. Společně pak vyjedeme v 8:00 hodin směr Prostějov, tedy farníky z Malého Hradiska nabereme po cestě. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně je domluvena mše svatá v 11:00 hodin. Ten, kdo má potíže s pohybem si na točně autobusů pod schody, které vedou k bazilice, sesedne k ostatním do jednoho vozu. Tento autobus pak vyjede až před baziliku. Po mši svaté, kdo má zájem, může navštívit restauraci a naobědvat se. Hromadný oběd není nikde zajištěný, ale je přislíbeno, že nás nasytí všechny. Po obědě se pomodlíme pobožnost křížové cesty, kterou zakončíme na hřbitově, kde odpočívá náš kněžský rodák P.Alois Kolísek, také olomoucký arcibiskup František Vaňák a jiní. Soukromě si můžete prohlédnout Cestu světla, občerstvit se u vodního pramene, nebo navštívit rozhlednu nad hřbitovem či se „jen“ pokochat pohledem po okolí. Domů se vrátíme v odpoledních či večerních hodinách. Vybírat se bude 200,- kč dospělý, dítě polovinu.