Římskokatolická
Farnost Protivanov


Slavnostní žehnání fary

Chtěl bych touto cestou upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na důstojném a velmi pěkném obřadu žehnání generálně zrekonstruované fary. Nechci, a vlastně ani nemůžu, vyjmenovat všechny, protože by se mně jistě stalo, že bych na někoho nechtěně a nedopatřením zapomněl. Proto vyjadřuji všem, opravdu všem, kteří byli kamínkem v mozaice příprav na tuto slavnost veliký a srdečný dík.

Císařské hody

I letos na Císařské hody (16.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu. Po mši svaté budou všechny prvotiny požehnány. Po skončení slavnosti v kostele se všichni přesuneme před faru, kde se uskuteční obřad slavnostního žehnání fary. Po něm bude možnost si celou faru prohlédnout. Odpoledne ve 14:00 hodin bude v kostele svátostné požehnání. Potom v multifunkčním sále na faře bude tradiční burčákový košt. Celý den bude uzavřen ohňostrojem s hudbou.

Návštěva nemocných

Tak, jak jsem vás již informoval, musel jsem změnit den návštěvy staroušků v Protivanově. Od října začnu navštěvovat nemocné ne ve středu, jako dosud, ale v úterý. První takto změněná návštěva se uskuteční toto úterý, tj. 4.10. od 8:00 hodin.

Říjnové mariánské pobožnosti

Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin.

Misijní neděle

Tradičně si každý říjen v celé církvi připomínáme „misijní neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti v neděli 9.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás seznámí otec ředitel papežských misijních děl v České republice s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin.

Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok

V měsíci říjnu se začnou v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok. Bude to pouze po každé úterní mši svaté, úterkem 4.10. počínaje. Už teď jsou v sakristii pro vás ke koupi kalendáře na rok 2017. Stojí 59,- kč.

Cyklovýlet

Ve středu 28.9. pojedeme na již tradiční cyklovýlet pro děti i dospělé. Vezměte si sebou jenom pití na cestu. Sraz v 9:00 hodin na Náměstí. Kam pojedeme? To je pořád ještě tajemstvím. Daleko to nebude. :-D:-D:-D

Pěší pouť na Vranov

Tradiční pěší poutí naší farnosti je Vranov u Brna. Takže v sobotu 17.9. po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme za každého počasí na nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet kilometrů. Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, může využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:45 hodin, z Protivanova pak přesně v 15 hodin. Autobus bude vyjíždět z Vysočan, tedy kdo z našich vysočanských přátel by chtěl jet, domluvte se na odjezdu z Vysočan s panem řidičem Kovářem. Na Vranově se setkáme dole, na točně autobusů odkud půjdeme s hudbou procesím do kostela. Každá pouť může být spojena se svátostí smíření. O to větší duchovní užitek pro každého má. Proto využijte možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích budou jistě s otevřenou náručí čekat. Po návratu z pouti zakončíme pouť tradičním světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a svátostným požehnáním v kostele.

Protivanovská pouť a první dětská mše svatá ve školním roce 2016/17

Letošní pouť v Protivanově bude v neděli 11.9. Mše svaté budou takto: 7:00 hodin; 8:15 a 10:30 hodin. Druhou mši svatou doprovodí schola Kamínky, slavnou v 10:30 hodin „Holóbkova mozeka“. Hlavním celebrantem a pouťovým kazatelem bude P. David Ambrož, spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně na Barvičově ulici, někdejší farář v Rájci-Jestřebí. Po celý den si budete moci zakoupit buď u kostela, nebo na Náměstí farní oplatky, tentokrát s výročním obalem k desátému výročí svěcení otce Zdeňka. Budou ve všech možných příchutích. Ke každým pěti zakoupeným kusům dostanete sadu ponožek!!! Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. První dětská mše svatá bude v Protivanově už 2.9. Kdo z dětí na tuto mši svatou přijde, dostane malý dárek---budete překvapeni!!! Ve Vysočanech budou bývat ve středu, v Protivanově samozřejmě v pátek. Stejně tak téma budou pro obě dvě farnosti stejné: Ježíš v nedělních evangeliích.

Pouť do Repech

Na pouť k Panně Marii Královně do Repech tentokrát půjdeme v sobotu 20.8. Všichni jste srdečně zváni. Mše svatá u kapličky bude tradičně v 15:00 hodin. Od kostela Narození Panny Marie v Protivanově se bude vycházet ve 14:15 hodin.