Římskokatolická
Farnost Protivanov


Císařské hody

Tradičně třetí neděli v říjnu (21.10.) budou Císařské hody. Při jediné mši svaté, která bude v 9:30 hodin poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu (nejpozději v pátek po dětské mši svaté). Po slavnostní mši svaté budou všechny prvotiny požehnány. Odpoledne ve 14:00 hodin bude v kostele svátostné požehnání. Potom v multifunkčním sále na faře tradiční burčákový košt.

Změna času

Už tento víkend ze soboty (27.10.) na neděli (28.10.) skončí letní čas. V noci se posunou ručičky hodinek z 3:00 hodin na 2:00 hodin a budeme tak mít středoevropský čas (SEČ). Je to zřejmě jedna z posledních časových změn. Nezapomeňte tedy v noci vstát a úderem třetí hodiny posunout ručičky hodinek o 60 minut zpět, tedy na druhou hodinu. Pak s klidným svědomím můžete zalehnout a dospat s naprostou jistotou, že se ráno v aktuálním čase probudíte a přijdete na nedělní bohoslužby úplně přesně. :-):-):-)

Pouť do Číhoště

V sobotu 27.10. pojedou vysočanští věřící na pouť do Číhoště, působišti P. Josefa Toufara, umučeného komunisty. Kdo by se chtěl této pouti zúčastnit, ozvěte se mně nejpozději do pátku 19.10.

Volné mešní úmysly, další kolo zapisování

Je to neuvěřitelné, ale na příští rok stále zbývá 47 volných úmyslů!!! Každé další říjnové úterý tak máte možnost k zapsání. Do císařských hodů budou vám k dispozici kalendáře na příští rok.

Říjnové mariánské pobožnosti

Mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin (po změně času: úterý 30.10. už v 16:30 hodin).

Nové fotky

Ve fotogalerii už jsou opět nasazeny nové momentky. To je aspoň fofr. Tentokrát z Misijní neděle.

Volné mešní úmysly

I po druhém kole zapisování (úterý 9.10.) zůstalo ještě spoustu volných úmyslů na příští rok.

Misijní neděle

Letos se Misijní neděle v naší farnosti uskuteční v neděli 14.10. Společně, jako farní rodina se sejdeme na jediné mši svaté, a to v 8:00 hodin. Samozřejmě a rádi budeme tento den nejen při bohoslužbě, ale také ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. V misijním dopise nás seznámí ředitel papežských misijních děl v České republice s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa.

Prodej kalendářů

V sakristii jsou za 65,- kč stolní kalendáře na příští rok.

Zapisování mešních úmyslů na příští rok

Od prvního říjnového úterý (2.10.) začnu zapisovat vaše mešní intence na příští rok.