Římskokatolická
Farnost Protivanov


Adventní snídaně s dětmi

Každou sobotu v době adventní srdečně zvu děti na faru k již tradiční společné snídani. Určitě přijďte i na rorátní mši svatou v 7:00 hodin. Jako každý rok v šeru kostela za zpěvu úžasného „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet světlo k oltáři.

Exercicie

Tento týden budu na duchovních cvičeních v Hejnicích. Bude-li potřeba někomu posloužit svátostí nemocných, obraťte se s důvěrou na P. Vincence Sváka, faráře v Drahanech, mobil 731 405 555. V případě zařízení pohřbu volejte či SMSkujte na mobil můj: 723 246 237. Jen připomínám, že fara je střežená elektronickým zabezpečovacím systémem a je napojená na Policii ČR!!

Dušičkové pobožnosti

Pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech budou první listopadovou neděli, tj. hned 1. listopadu. Na hřbitově v Malém Hradisku se sejdeme ve 13:00 hodin, v Protivanově pak ve 13:30 hodin. Potom až do 8.11. budeme společně po večerní mši svaté (bude-li mše svatá) chodit na hřbitov a tam se pomodlíme předepsané modlitby, abychom získali plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Jenom připomínám, že Apoštolská penitenciárie vydala v roce 2012 na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. listopadu. Dovolení bylo dáno na dobu 7 let.

Císařské hody

Tak, jako každý rok, i letos třetí neděli v říjnu (18.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu. Po mši svaté budou všechny prvotiny požehnány. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa tradiční farní burčákový košt.

Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok

Od měsíce října se v sákristii zapisují úmysly mší svatých na příští rok. Je to "jenom" po každé úterní a páteční mši svaté!!!! Prosím, dodržte to. V neděli se mešní intence zapisovat nebudou, protože nedělní dopoledne je časově tak uspořádané, že jakékoliv zdržení znamená nepříjemné čekání lidí na další bohoslužbě, která navazuje na předchozí mši. Buďte k ostatním tolerantní a ohleduplní. A pokud přece jenom se ve všední den do kostela nedostanete, v kontaktech na farním webu jsou možnosti, jak lze cokoliv zařídit i jinou cestou. Také jsou v sákristii pro vás ke koupi kalendáře na rok 2016. Stojí 59,- kč.

Pěší pouť do Okluk

Letos bude pouť k Panně Marii Růžencové v Oklukách tradičně druhou sobotu v říjnu, tedy 10.10. Od kapličky v Malém Hradisku odcházíme ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se pak setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy, Prostějova a přilehlých galaxií. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení pouťové bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši svaté se můžete opět těšit na farní oplatky v mnoha příchutích a ve zcela novém, „jubilejním“ obalu. A kdo si koupí troje, dostane balíček tužek; kdo patery, bonusem dostane ještě balíček hnojiva!!!

Misijní neděle

Tradičně si každý říjen v celé církvi připomínáme „misijní neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti v neděli 11.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás seznámí otec ředitel papežských misijních děl v České republice s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin.

Říjnové mariánské pobožnosti

Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin.

Farní tábor 2016

Abyste si už teď v rodinách mohli rozplánovat dovolenou na léto příštího roku, všem oznamujeme, že příští farní tábor se uskuteční od soboty 16.7. do soboty 23.7.2016. Místo zatím ještě nebylo vybráno, ale už i na tom se pracuje.

Cyklovýlet

V neděli (27.9.) se uskuteční již tradiční cyklovýlet pro děti i dospělé. Vezměte si sebou jenom pití na cestu. Někde v půli výletu si opečeme buřtíky. Sraz ve 14:30 hodin na Náměstí. A ničeho se nebojte, opět nebude to daleko!!!!! Uvidíme daňky a dáme si kofolu na Repechách. :-):-):-)