Římskokatolická
Farnost Protivanov


Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok

Po císařských hodech se začnou v sákristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok. Bude to po každé úterní mši svaté, úterkem 21.10. počínaje. Také jsou v sákristii pro vás ke koupi kalendáře na rok 2015. Stojí 57,- a 59,- kč.

Císařské hody

I letos třetí neděli v říjnu (19.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na tradiční výzdobu. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa snad tradiční farní burčákový košt. Slovíčko „snad“ je tam proto, že letošní sklizeň hroznů se uspíšila kvůli nepřízni počasí a je docela možné, že už v době císařských hodů u nás burčák nebude. Takže se nechme překvapit.

Mše svatá na Repechách

V sobotu 18.10. bude mimořádně mše svatá na Repechách. Zvu vás všechny ke kapličce na 15:00 hodinu.

Říjnové mariánské pobožnosti

Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin.

Misijní neděle

Tradičně si každý říjen v církvi připomínáme „misijní neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti v neděli 12.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás seznámí otec Jiří Šlégr, ředitel papežských misijních děl v České republice, s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin.

Pěší pouť do Okluk

Letos bude pouť v Oklukách druhou sobotu v říjnu, tedy 11.10. Od kapličky v Malém Hradisku odcházíme přesně ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se tradičně setkáme s farníky z Ptení, Stínavy a dalších farností. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši svaté se můžete opět těšit na poutní oplatky. A kdo si koupí čtvery, dostane navíc jedny zdarma, tedy 4+1!!!

Cyklovýlet

V neděli 21. září se uskuteční již tradiční cyklovýlet. Vezměte si sebou jenom pití. V půli cesty si opečeme buřtíky. Sraz ve 13:00 hodin na Náměstí. A ničeho se nebojte, nebude to daleko. :-):-):-)

Pěší pouť na Vranov

Tradiční pěší poutí naší farnosti je Vranov u Brna. Takže v sobotu 13.9. po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme za každého počasí na nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet kilometrů. Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, může využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:50 hodin, z Protivanova pak přesně v 15 hodin. Všichni se pak setkáme u točny autobusů na Vranově. Odtud společně půjdeme procesím do kostela. Každá pouť může být spojena se svátostí smíření. O to větší duchovní užitek pro každého má. Proto využijte možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích s otevřenou náručí budou jistě čekat. Po návratu z pouti zakončíme pouť tradičním světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a svátostným požehnáním v kostele.

Protivanovská pouť a první dětská mše svatá ve školním roce 2014/15

Letošní pouť v Protivanově bude v neděli 7.9. Mše svaté budou: 7:00 hodin; 8:30 a 10:30 hodin. Hlavním celebrantem bude P.Martin Hönig, novokněz ze Znojma, rodák z nedalekých Letovic. Po celý den si budete moci zakoupit buď u kostela, nebo na Náměstí farní oplatky. Budou ve všech příchutích, včetně konopného semínka. Jejich zakoupením přispějete na opravu farní budovy. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Hned první školní týden zahájíme dětské mše svaté. Ve Vysočanech budou bývat ve středu, v Protivanově pak tradičně v pátek. V obou případech se bude jednat o 18:00 hodinu. Stejně tak téma budou pro obě dvě farnosti stejné: příběhy ze Starého Zákona.

Cyklovýlet

Má někdo nápad, kam bychom letos vyrazili s dětmi na kole? Čekám návrhy. Výlet se uskuteční v druhé polovině září. Kde jsme už byli: 2009=propast Macocha; 2010=lanové centrum v Baldovci; 2011=westernové městečko Boskovice; 2012=nová kaple v svatého Václava a svaté Anežky České v Šošůvce; 2013=Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka; 2014=?. Je ještě nějaké místo poblíž, které stojí za to a my jsme tam ještě nebyli? :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)