Římskokatolická
Farnost Protivanov


Císařské hody

Tak, jako každý rok, i letos třetí neděli v říjnu (18.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu. Po mši svaté budou všechny prvotiny požehnány. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa tradiční farní burčákový košt.

Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok

Od měsíce října se v sákristii zapisují úmysly mší svatých na příští rok. Je to "jenom" po každé úterní a páteční mši svaté!!!! Prosím, dodržte to. V neděli se mešní intence zapisovat nebudou, protože nedělní dopoledne je časově tak uspořádané, že jakékoliv zdržení znamená nepříjemné čekání lidí na další bohoslužbě, která navazuje na předchozí mši. Buďte k ostatním tolerantní a ohleduplní. A pokud přece jenom se ve všední den do kostela nedostanete, v kontaktech na farním webu jsou možnosti, jak lze cokoliv zařídit i jinou cestou. Také jsou v sákristii pro vás ke koupi kalendáře na rok 2016. Stojí 59,- kč.

Pěší pouť do Okluk

Letos bude pouť k Panně Marii Růžencové v Oklukách tradičně druhou sobotu v říjnu, tedy 10.10. Od kapličky v Malém Hradisku odcházíme ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se pak setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy, Prostějova a přilehlých galaxií. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení pouťové bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši svaté se můžete opět těšit na farní oplatky v mnoha příchutích a ve zcela novém, „jubilejním“ obalu. A kdo si koupí troje, dostane balíček tužek; kdo patery, bonusem dostane ještě balíček hnojiva!!!

Misijní neděle

Tradičně si každý říjen v celé církvi připomínáme „misijní neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti v neděli 11.10. Tento den můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás seznámí otec ředitel papežských misijních děl v České republice s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin.

Říjnové mariánské pobožnosti

Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin.

Farní tábor 2016

Abyste si už teď v rodinách mohli rozplánovat dovolenou na léto příštího roku, všem oznamujeme, že příští farní tábor se uskuteční od soboty 16.7. do soboty 23.7.2016. Místo zatím ještě nebylo vybráno, ale už i na tom se pracuje.

Cyklovýlet

V neděli (27.9.) se uskuteční již tradiční cyklovýlet pro děti i dospělé. Vezměte si sebou jenom pití na cestu. Někde v půli výletu si opečeme buřtíky. Sraz ve 14:30 hodin na Náměstí. A ničeho se nebojte, opět nebude to daleko!!!!! Uvidíme daňky a dáme si kofolu na Repechách. :-):-):-)

Ministrantský výlet

V sobotu 26.9. pořádá Římskokatolická farnost Protivanov a Vysočany u Blanska pro ministranty výlet. Kdo by tedy ze služebníků u oltáře chtěl jet, tak do čtvrtka 24.9. dejte vědět otci Zdeňkovi. Navštívili bychom jeskyni Blanických rytířů v Rudce, u jáhna Františka Bačovského model železničního uzlu ve Křetíně a třeba i zámek v Kunštátu či Letovicích.

Cyklovýlet-nápady

Kam letos vyrazíme na kolech? Záleží na vás!!! Výlet se uskuteční na konci září. A kde jsme už byli: 2009=propast Macocha; 2010=lanové centrum v Baldovci; 2011=westernové městečko Boskovice; 2012=nová kaple v svatého Václava a svaté Anežky České v Šošůvce; 2013=Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka; 2014=kamenný hrádek u Lipové; 2015=???. Je ještě nějaké místo poblíž, které stojí za to a my jsme tam ještě nebyli? Kdo navrhne nějaký tip, dostane čokoládu! :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Pěší pouť na Vranov

Tradiční pěší poutí naší farnosti je Vranov u Brna. Takže v sobotu 12.9. po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme za každého počasí na nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet kilometrů. Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, může využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:50 hodin, z Protivanova pak přesně v 15 hodin. Autobus pojede i přes Vysočany, takže kdo z přátel naší druhé farnosti pojede, buďte v 15:15 hodin na zastávce. Všichni se pak setkáme u točny autobusů na Vranově. Odtud společně půjdeme procesím do kostela. Každá pouť může být spojena se svátostí smíření. O to větší duchovní užitek pro každého má. Proto využijte možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích s otevřenou náručí budou jistě čekat. Po návratu z pouti zakončíme pouť tradičním světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a svátostným požehnáním v kostele. Bratři pauláni z Vranova upozorňují, že celý Vranov u Brna je kvůli kanalizaci rozkopán. Co z toho vyplývá? Autobus bude mít povolení a může dojet pouze na točnu autobusů před hasičskou zbrojnici, jak jsem psal výše. Osobní automobily se do vesnice nedostanou vůbec, takže kdo plánujete dojet svým osobním automobilem, připravte se na to, že auta budeme muset odstavit tam, kde to půjde a do kostela musíte jít pěšky. Vjezd je přísně hlídán policií ČR, tak si kdyžtak přihoďte do peněženky o nějakou tu tisícovku víc, na případnou pokutu. :-D:-D:-D