Římskokatolická
Farnost Protivanov


Noc kostelů-pátek 29.5.

Už je to tady. Poprvé v historii kaple svatého Josefa v Bukové se uskuteční Noc kostelů. Celý večer zahájíme animovanou mší svatou v 18:00 hodin. Úvodní slovo odstartuje bohatý kulturní večer. V dalším programu se představí děti z LŠU Protivanov. Ve videoprezentaci se dozvíme něco víc o historii kaple. O zábavu se postarají soutěže nazvané „Znáš svoji farnost a Bibli?“. Fyzicky zdatní a odvážní jsou pozváni do věže kaple k prohlídce zvonů. Během večera na připravených panelech bude k vidění spousta svatých obrázků. Prohlédnout si můžete liturgické předměty a knihy, také různé sošky Panny Marie. Ve výtvarných dílnách na kůru kaple si zájemci vyrobí „svou“ křestní roušku. Předposledním bodem programu je kytice „Dvanácti příběhů pro duši“ a v úplném závěru adorace při svíčkách. V předsíni kaple bude teplý čaj a koláčky. Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“

V neděli 7. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. V sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin. Nedělní mše svaté budou pak takto: 8:00 hodin Vysočany; 9:30 hodin Protivanov. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.

Farní pouť do Zlatých Hor-instrukce

Na farní pouť do Zlatých Hor vyjíždíme už tento pátek (8.5.). Z Vysočan v 6:00 hodin; z Protivanova v 6:15 hodin. V 9:30 hodin tam bude mše svatá. Po mši svaté si prohlédneme areál poutního místa. Kolem poledne bude oběd. V nabídce jsou vepřové výpečky s knedlíkem a kuře s rýží. Odpoledne pak navštívíme Karlovu Studánku. Cca kolem 17:00 hodiny odjezd domů s příjezdem asi ve 20:00 hodin. Cena pro dospělého je 230,- kč, pro dítě celých sto korun. :-):-):-)

Pohřeb babičky Sychrové z Repech a Jaroslava Janečka z Protivanova

Tento týden doprovodíme na náš hřbitov dva farníky. Ve čtvrtek v 15:00 hodin bude mít pohřeb babička Sychrová z Repech. V sobotu pak ve 14:00 hodin Jaroslav Janeček z Protivanova. Podrobný program bohoslužeb v aktuálních ohláškách.

První svaté přijímání

Tak jako loni, i letos bude první svaté přijímání velmi brzy, a to v neděli 10.5. Bude to ve mši svaté, která také bude v mimořádném čase, a to v 9:30 hodin. Letos poprvé přistoupí devět prvokomunikantů, stejně jako minulý rok. Z Protivanova Petr Kolář, Nikol Lintnerová a Veronika Urbanová. Z Bukové pak Petr Lachman, Tereza Lachmanová a Jakub Pernica. Z Malého Hradiska Lenka Nejedlá, z Otínovsi Jakub Sychra a z Lipové Zdeněk Grmela. Srdečně vás na tuto slavnost zvou nejen oni, ale i pan farář. První svatá zpověď dětí bude v sobotu (9.5.) v 9:00 hodin.

Mše svatá ke cti svatého Floriána

Tak jako každý rok, stejně i letos první neděli v měsíci Panny Marie (3.5.) bude ve farním kostele v Protivanově sloužena mše svatá jako dík a zároveň prosba pro ochranu a pomoc hasičů z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy. Mše svatá začne v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně před ní vyjde průvod hasičů od zbrojnice.

Pohřeb Miroslava Václavka z Bukové

V pátek 24.4. v 15:00 hodin bude mít pohřeb pan Miroslav Václavek z Bukové. Večerní dětská mše svatá nebude.

Farní pouť do Zlatých Hor

Jako cíl letošní farní pouti bylo zvoleno poutní místo Zlaté Hory v Jeseníkách. Toto poutní místo je zasvěceno Panně Marii Pomocné. Ochránkyni života (Maria Hilf). Poutní kostel v hlubokých lesích u Zlatých Hor je nejen tradičním poutním místem, ale i dnes chce připomínat lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život, a to od početí až do přirozené smrti. S úctou k životu souvisí i ochrana přírody, kterou Tvůrce daroval člověku, aby ji zušlechťoval. Na tomto poutním místě se také konají modlitby za sblížení národů, za život v míru a ve vzájemném porozumění. Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny Marie. Za totalitního režimu byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky modlitbám, činům a darům věřících - od nás i ze zahraničí - znovu opět vybudován a probuzen k životu. Pojďte načerpat milosti k Panně Marii Pomocné! Vždyť kdo z nás může říct, že žádnou nepotřebuje. Na zpáteční cestě se krátce zastavíme na kávu s procházkou po kolonádě v lázních Karlova Studánka. Karlova Studánka-horské lázně se nacházejí v malebném prostředí Jeseníků na úpatí nejvyšší hory Moravy-Pradědu. Jsou to taky nejvýše položené lázně v ČR s nejčistším vzduchem v České republice, který je srovnatelný s alpským prostředím.

Noc kostelů

Letošním rokem se přepíše historie kaple svatého Josefa v Bukové. Čím? Poslední pátek v květnu se totiž v Bukové uskuteční vůbec první Noc kostelů. Pokud máte nějaký nápad, jak obohatit její program, přijďte a věřím, že společnou silou vše bude k větší cti a slávě Boží. AMDG!!

Nedělní mše svaté

Od druhé neděle velikonoční (12.4.) budou v neděli opět bývat v Protivanově dvě mše svaté. První bude v 8:00 hodin, hrubá pak v 11:00 hodin. Jen o mimořádných nedělích bude jen jedna mše svatá (slavnost Těla a Krve Páně, první svaté přijímání, farní den, poutě do Sloupa či Jednova, císařské hody, …). V tomto případě je potřebí sledovat aktuální program bohoslužeb.