Římskokatolická
Farnost Protivanov


Mše svatá ke cti svatého Floriána

Tak jako každý rok, stejně i letos první neděli v měsíci Panny Marie (3.5.) bude ve farním kostele v Protivanově sloužena mše svatá jako dík a zároveň prosba pro ochranu a pomoc hasičů z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy. Mše svatá začne v mimořádném čase, a to v 10:30 hodin. Těsně před ní vyjde průvod hasičů od zbrojnice.

Pohřeb Miroslava Václavka z Bukové

V pátek 24.4. v 15:00 hodin bude mít pohřeb pan Miroslav Václavek z Bukové. Večerní dětská mše svatá nebude.

Farní pouť do Zlatých Hor

Jako cíl letošní farní pouti bylo zvoleno poutní místo Zlaté Hory v Jeseníkách. Toto poutní místo je zasvěceno Panně Marii Pomocné. Ochránkyni života (Maria Hilf). Poutní kostel v hlubokých lesích u Zlatých Hor je nejen tradičním poutním místem, ale i dnes chce připomínat lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život, a to od početí až do přirozené smrti. S úctou k životu souvisí i ochrana přírody, kterou Tvůrce daroval člověku, aby ji zušlechťoval. Na tomto poutním místě se také konají modlitby za sblížení národů, za život v míru a ve vzájemném porozumění. Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny Marie. Za totalitního režimu byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky modlitbám, činům a darům věřících - od nás i ze zahraničí - znovu opět vybudován a probuzen k životu. Pojďte načerpat milosti k Panně Marii Pomocné! Vždyť kdo z nás může říct, že žádnou nepotřebuje. Na zpáteční cestě se krátce zastavíme na kávu s procházkou po kolonádě v lázních Karlova Studánka. Karlova Studánka-horské lázně se nacházejí v malebném prostředí Jeseníků na úpatí nejvyšší hory Moravy-Pradědu. Jsou to taky nejvýše položené lázně v ČR s nejčistším vzduchem v České republice, který je srovnatelný s alpským prostředím.

Noc kostelů

Letošním rokem se přepíše historie kaple svatého Josefa v Bukové. Čím? Poslední pátek v květnu se totiž v Bukové uskuteční vůbec první Noc kostelů. Pokud máte nějaký nápad, jak obohatit její program, přijďte a věřím, že společnou silou vše bude k větší cti a slávě Boží. AMDG!!

Nedělní mše svaté

Od druhé neděle velikonoční (12.4.) budou v neděli opět bývat v Protivanově dvě mše svaté. První bude v 8:00 hodin, hrubá pak v 11:00 hodin. Jen o mimořádných nedělích bude jen jedna mše svatá (slavnost Těla a Krve Páně, první svaté přijímání, farní den, poutě do Sloupa či Jednova, císařské hody, …). V tomto případě je potřebí sledovat aktuální program bohoslužeb.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 8:00 hodin. "Hasičská stráž" a možnost adorace bude až do 17:00 hodin. Poté se kostel uzavře a připraví na obřady Velikonoční vigilie. Ty začnou v 19:30 hodin obřadem požehnání ohně. Na tuto vigilii si doneste své svíce, nejlépe křestní. Brzký čas nabízí možnost i pro děti. Pro úplnost nabízím obřady Velikonoční vigilie ve Vysočanech (21:30 hodin). Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží Hod velikonoční na všech mších budou požehnány velikonoční pokrmy a také naše farní oplatky!!! Bohoslužby v tento den budou slouženy takto: Malé Hradisko 7:00 hodin; Protivanov 8:30 a Vysočany 10:00 hodin. Na velikonoční pondělí pak mše svaté budou v mimořádných časech a také mimořádném pořadí: 8:00 hodin Vysočany, 9:30 hodin Protivanov a v Bukové v 11:00 hodin.

Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu. Všichni jsou vázáni dodržet půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku jsou navíc povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této povinnosti. V 17:15 hodin zahájíme křížovou cestu po vesnici. Horní konec od kříže na Boskovické ulici, spodní konec od kříže Na Křivdě. V předposledním zastavení se setkáme na Náměstí. 14 zastavení se pomodlíme před kostelem. V 18:00 hodin začnou Velkopáteční obřady. Opět nabízím druhou možnost velkopátečních obřadů, Vysočany 19:00 hodin.

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek zvu všechny do katedrály svatého Petra a Pavla v Brně na Petrově na MISSU CHRISMATIS. Při ní otec biskup posvětí oleje a všichni přítomní kněží obnoví své kněžské sliby. Večer v 18:00 hodin pak v kostele v Protivanově budeme slavit mši na památku Večeře Páně. Po ní bude následovat krátká adorace v Getsemanské zahradě. Komu by nevyhovoval termín mše svaté v Protivanově, nabízím mši svatou ve Vysočanech, a to v 19:00 hodin.

Velikonoční svatá zpověď

Velikonoční svatá zpověď je naplánovaná na úterý 31. března od 14:00 hodin. Zpovědní odpoledne zakončíme slavením mše svaté v 18:00 hodin. Vyzývám všechny, aby největší svátky celého liturgického roku prožili s čistým srdcem. Samozřejmě se na vás budu těšit nejen já, ale také cizí zpovědník, konkrétně otec Karel Chylík ze Sloupu.

Květná neděle

Bohoslužby svatého týdne začneme slavením bohoslužeb na Květnou neděli. Na tyto bohoslužby si nezapomeňte vzít svoje kočičkové ratolesti. Rád vám je v úvodu mše svaté na liturgický průvod požehnám. Mše svatá bude „jen“ jedna, a to v 8:00 hodin. Bude-li pěkné počasí, liturgii začneme na prostranství před kostelem. Odpoledne ve 14:00 hodin bude křížová cesta. Bezprostředně po ní vyjdeme průvodem do polí s prosbou a požehnáním pro letošní úrodu.