Římskokatolická
Farnost Protivanov


Protivanovská pouť a první dětská mše svatá ve školním roce 2015/16

Letošní pouť v Protivanově bude v neděli 6.9. Mše svaté budou: 7:00 hodin; 8:15 a 10:30 hodin. Druhou mši svatou doprovodí schola Kamínky, slavnou v 10:30 hodin „Holóbkova mozeka“. Hlavním celebrantem a pouťovým kazatelem bude P.Michael Jelínek, SDB, někdejší farář v Pyšele-mém rodišti, současně působící v domově důchodců v Újezdě. Po celý den si budete moci zakoupit buď u kostela, nebo na Náměstí farní oplatky. Budou ve všech možných příchutích a to v úplně novém obalu. Ke každým pěti zakoupeným kusům dostanete sadu tužek. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Hned první školní týden zahájíme dětské mše svaté. Ve Vysočanech budou bývat ve středu, v Protivanově pak tradičně v pátek. Stejně tak téma budou pro obě dvě farnosti stejné: Ježíš v nedělních evangeliích.

Rozloučení s prázdninami a usazení totemu na farní zahradě

Poslední srpnovou neděli (30.8.) v 16:00 hodin společně zamáváme letošním prázdninám a rozloučíme se s nimi. Při té příležitosti usadíme na farní zahradě „srdíčkový“ totem, který jsme vyrobili a nazdobili na letošním farním dnu.

Pouť do Repech

Zítra, tj. v sobotu 29.8. jste všichni srdečně zváni na pouť do Repech. Mše svatá u kapličky Panny Marie Královny bude v 15:00 hodin. Od kostela Narození Panny Marie v Protivanově se bude vycházet ve 14:15 hodin. Od křížku nad Repechami pak společně s „Holóbkovó mozekó“ ve 14:45 hodin.

Poděkování

Velký a upřímný dík všem, kteří pomohli s odstraněním zvětralé omítky na fasádě fary. Dá-li Bůh, v měsíci srpnu se začne omítat, takže na pouť se můžeme těšit, že po dlouhých, předlouhých letech naše fara bude oděna do „zbrusu nového kabátku“. Ad maiorem Dei gloriam---k větší slávě Boží.

Pěší pouť do Jednova

Už tuto neděli (2.8.) se uskuteční tradiční pouť „ke kapli“. Od kostela v Protivanově odcházíme bezprostředně po ranní mši svaté, která začíná v 7:00 hodin. Poutní mše svatá v Jednově začíná v 10:30 hodin a bude ji sloužit otec Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského semináře v Olomouci.

Zádušní mše svatá za Marii Kolářovou z Protivanova

V pátek 31.7. ve 13:00 hodin bude ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově zádušní mše svatá s obřadem posledního rozloučení s paní Marií Kolářovou. Večerní mše svatá proto nebude.

Pěší pouť do Sloupa

Poslední neděli v červenci, tj. 26.7. opět, jako každý rok, vyrážíme na pěší pouť ke cti rodičů Panny Marie, svatého Jáchyma a Anny do Sloupa. Srdečně vás všechny na ni zvu. Vycházíme tradičně od kostela po mši svaté, která začíná v 6:30 hodin. Mše svatá ve Sloupě bude v 10:30 hodin.

Mše svatá v Repechách

V neděli 19.7. u kříže nad pensionem LADA v Repechách bude v 17:00 hodin pod širým nebem sloužena mše svatá za všechny, kteří zemřeli při záchraně života druhých lidí. „Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji, amen.“

Pohřeb Elišky Matouškové z Protivanova

V úterý 14. července v 15:00 hodin bude v kostele Narození Panny Marie bohoslužba slova s obřadem posledního rozloučení s paní Eliškou Matouškovou z Protivanova. Večerní mše svatá v 18:00 hodin platí a bude.

Farní tábor, letos ve Vysočanech u Blanska

Tentokrát se ponese v duchu ekologie a pod ochranou svatého Františka z Asissi, patrona ekologů. Název pro letošní tábor zní: PŘÍRODA KOLEM NÁS. Už se všechny děti můžou těšit, že se něčemu novému naučí, něco pěkného si vyrobí a hlavně, že si odnesou fůru nových zážitků.